CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN LIÊN KẾT

FTC cung cấp một trong những chương trình liên kết thành viên tốt nhất đầu tiên trong mảng cryptocurrency, đưa ra những cơ hội và phần thưởng tuyệt vời khi bạn mời chào được những nhà đầu tư khác tham gia vào thị trường. Dù bạn đang muốn gắn bó lâu dài hay đơn giản chỉ muốn kiếm thêm thu nhập, chúng tôi sẽ cung cấp các lựa chọn liên kết phù hợp với bạn.

CÁCH THỨC ĐỂ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN LIÊN KẾT

Trở thành thành viên liên kết với FTC cực kỳ đơn giản; chúng tôi cung cấp mọi công cụ cần thiết giúp bạn tới thành công. Có những cách sau đây:

Thật dễ dàng để trở thành một thành viên liên kết. Đội ngũ FTC sẽ tự động gửi cho bạn một liên kết giới thiệu của bạn khi bạn mở tài khoản mới.

Chúng tôi hiện có 2 chương trình thưởng hoa hồng như trong bảng dưới đây. Đó là CPA (Commissions per Activation - Thưởng theo mỗi tài khoản được kích hoạt) hoặc thưởng theo hình thức Special commissions (Hoa hồng đặc biệt).

20% tổng số hoa hồng của bạn sẽ được trả dưới dạng BTC, ETH và VND tùy theo sự đầu tư của những nhà đầu tư mà bạn giới thiệu; 80% còn lại sẽ được trả dưới dạng FTC.

FTC chi trả hoa hồng theo tuần

Hình thức thưởng hoa hồng Special Commissions (Hoa hồng đặc biệt) sẽ được tính toán dựa trên tổng số lượng đầu tư bởi những người bạn giới thiệu

Hình thức thưởng hoa hồng CPA (Thưởng cho mỗi tài khoản được kích hoạt) như sau: mỗi khách hàng được giới thiệu cần có tối thiểu 200 FTC trong ví của họ để được tính là hoa hồng.

Hình thức này nghĩa là mỗi nhà đầu tư được kích hoạt (có ít nhất 200 FTC trong ví) mới được tính vào doanh số hoa hồng.
Xin hãy đọc kỹ các điều khoản và điều kiện

5 cấp độ Thành viên liên kết

Có tổng cộng 5 cấp độ thành viên liên kết, đồng nghĩa với việc bạn sẽ có 5 cấp độ thưởng khi giới thiệu khách hàng mới

Khi bạn tham gia FTC, bạn sẽ được gửi một đường link giới thiệu của riêng bạn. Hãy dùng liên kết này để mời gọi các nhà đầu tư khác đến với FTC.

Khi các nhà đầu tư được bạn giới thiệu mở tài khoản khác, họ cũng sẽ có một liên kết giới thiệu riêng của mình

Quá trình này tiếp diễn như vậy đến 5 cấp độ và bạn sẽ hưởng thành quả từ nó.

Mỗi cấp độ sẽ được đặt là cấp độ mặc định, với hoa hồng giảm dần từ cấp độ đầu tiên

Hình thức Special Commissions và CPA không áp dụng đối với các thành viên liên kết cấp độ dưới.

Hình thức thưởng hoa đồng Special Commissions đối với thành viên liên kết / đối tác trong đợt bán trước - giai đoạn 2 ( từ 16/02/2018 đến 18/04/2018 ).

Tổng số FTC khách hàng của đối tác mua trong tháng vừa qua % hoa hồng trả dưới dạng FTC token Ghi chú
200 - 29.999 20% - 80% tổng hoa hồng sẽ được trả dưới dạng FTC
- 20% hoa hồng sẽ được trả dưới dạng cryptocurrency hoặc tiền quy ước (EUR, USD, v.v ...) dựa trên số lượng đầu tư của các nhà đầu tư được giới thiệu
>30.000 25%
Thưởng cho mỗi tài khoản được kích hoạt Được trả bằng đồng USD
1 - 9 Tài khoản 1.5$ mỗi tài khoản
10 - 29 Tài khoản 2.5$ mỗi tài khoản
30 - 99 Tài khoản 3$ mỗi tài khoản
> 99 Tài khoản 4$ mỗi tài khoản